La Cornisa
943 25 20 30

  • Pasahitza baldin badaukazu, sartu datuak eta egin klik -Sartu- botoian.
  • Pasahitza eduki bai, baina ahaztuta badaukazu, egin klik -Nire pasahitza ahaztu dut- botoian eta jarraitu argibideak.
  • Pasahitzik ez badaukazu, egin klik -Pasahitza lortu- botoian eta jarraitu argibideak.

ARRASATEKO UDALA    Herriko plaza nagusia, 1 20500 Arrasate (Gipuzkoa)    Tel.: 943252000    CIF: P2005900B

www.arrasate.eus

udala@arrasate.eus